วันที่ 2 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย พร้อมคณะบริหาร สภา อบต.บ้านอ้อน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านอ้อน ให้การต้อนรับนายสมจิตร จุลเจริญ นายอำเภองาว ในการตรวจเยี่ยมสภาพถนนพื้นที่หมู่บ้านห้วยหก หมู่ 5 พร้อมเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านอ้อนเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพพื้นที่ถนนในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องบ้านห้วยหก หมู่ 5 ต.บ้านอ้อน ต่อไป 

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.