โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.