วันที่ 16 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย พร้อมคณะบริหาร สภา อบต.บ้านอ้อน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางพร้อมคณะ ร่วมประชุมติดตามศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านอ้อน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.