วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ร่วมพิธีเปิดด่านตรวจชุมชน ต.บ้านอ้อน จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 (7 วันอันตราย) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 65 - 4 มกราคม 66 ณ ด่านตรวจชุมชนหน้าวัดปงมะโอ ต.บ้านอ้อน

“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.