องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย พร้อมคณะผู้บริหาร และสภา อบต.บ้านอ้อน ได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินล้านนา ปี พ.ศ. 2566 และแจกปฏิทินให้แก่พี่น้องในพื้นที่ตำบลบ้านอ้อนทุกครัวเรือน

“ตำบลบ้านอ้อน อยู่ดี มีสุข มีสวัสดิการ ประสานงานทุกฝ่าย”

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.