งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 65 - 4 มกราคม 66 

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.