นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านอ้อน “กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย” ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อนและสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.