วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายอำเภองาว เป็นประธานและร่วมสังเกตการณ์ตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในร่างกาย ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านอ้อน เพื่อประกาศเป็นหน่วยงานสีขาวไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยนายกอำพร คิดตาโย ทีมบริหาร, สมาชิกสภา และพนักงาน,เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ การตรวจคัดกรองได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.