วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย พร้อมคณะผู้บริหาร สภา อบต.บ้านอ้อน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมอำเภองาวสะอาดปราศจากโฟม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  ตั้งแต่บริเวณทางแยกบ้านสบเอิมจนถึงหน้าโรงเรียนบ้านอ้อน และบริเวณสะพานท่าข้ามจนถึงหน้าที่ทำการ อบต.บ้านอ้อน เพื่อเป็นการรณรงค์ในการรักษาความสะอาด แยกขยะ และสร้างความน่าอยู่ น่ามองในพื้นที่

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.