องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ร่วมเดินขบวนในงาน "ล่องสะเปาเมืองง้าวเงิน ประจำปี 2565"  ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณลานโพธิ์ หน้าวัดต้นต้อง และถนนวังซ้ายตลอดสายรวมถึงบริเวณฝั่งแม่น้ำงาว สะพานโยงและสะพานศรีหิรัญ

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.