วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย เกตุแก้ว นายอำเภองาว มอบหมายให้ นายมาโนชย์ สมศักดิ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็นประธานเปิดกิจกรรมนำเสนอแผนพัฒนาป่าไม้และบ้านเกิดร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนและร่วมกันแก้ไขปัญหาถนนในเขตพื้นที่ป่า ระหว่างบ้านอ้อนใต้สู่บ้านห้วยหก ขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนดอยปิดทองหลังพระร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข่าวดีให้กับพี่น้องในพื้นที่บ้านห้วยหกและแม่แก้ต่อไป

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.