องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมรวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น สำรวจและเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณสะพานท่าข้าม ม.2 ต.บ้านอ้อน และบริเวณหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.