องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 14 กรกฎาคม 2565
นำโดยนายกอำพร คิดตาโย พร้อมคณะผู้บริหาร สภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยร่วมถวายเทียนพรรษาทั้งหมด 3 วัด
ในพื้นที่ตำบลบ้านอ้อน ได้แก่ วัดบ้านอ้อน วัดปงมะโอ และวัดแม่กวัก

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.