วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อนนำโดยนายกอำพร คิดตาโย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ
ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ต้นแบบของนายธวัชชัย ชัยวรรณ์ ม.1 ต.บ้านอ้อน

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.