องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย มอบหมายให้ ปภ.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 คน
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย
ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภองาว

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.