องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านอ้อน
ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.บ้านอ้อน

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.