วันที่ 10 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อนได้ดำเนินการร่วมกับสภา อบต.บ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย ได้ดำเนินการส่งมอบวัคซีนเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ พื้นที่ตำบลบ้านอ้อน ทั้ง 8 หมู่บ้าน

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.