วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อนจัดกิจกรรม “อำเภองาวสะอาดปราศจากโฟม”
ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.