วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภองาว ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.