วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย
ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ หมู่ 1 และ หมู่ 7 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.