วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านอ้อนนำโดยนางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน
พร้อมด้วยประธานสภาและคณะกรรมกองทุน มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งหมด 12 ชุด

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.