วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น
นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน
นำโดย ประธานสภาอัมพวรรณ กันทานันท์ พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.บ้านอ้อน ร่วมกับนายช่าง อบจ.ลำปางและผู้รับเหมาลงพื้นที่ตรวจดูสถานที่ก่อสร้าง
ตามโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ศาลาฌาปนสถาน ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.