วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อนจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
นำโดยนายกอำพร คิดตาโย ประธานสภาอัมพวรรณ กันทานันท์ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านอ้อน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.