วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน พร้อมนางสาวอัมพวรรณ กันทานันท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 465 ชุด
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.