วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น
ชมรม อบต.จังหวัดลำปาง นำโดยนายกชัยรัตน์ ทองใบ ประธานชมรม พร้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในอำเภองาว
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ทางคณะนายก อบต.อำเภองาวจึงขอขอบคุณทางชมรมเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.