กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.