วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น.
สจ.ธีรพล ศรีวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภองาว เขต 1 พร้อมทีมบริหารนำโดยนายกอำพร คิดตาโย และทีมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.ลำปาง ดำเนินการในพื้นที่ ม.1 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.