วันที่ 7 พ.ค. 2565 เวลา 08.30 น.
นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.บ้านอ้อน
ประจำเดือนพฤษภาคม 65 ณ ห้องประชุม อบต.บ้านอ้อนQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.