วันที่ 21 เม.ย 2565 เวลา 13:30 น.
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านอ้อนนำโดยนางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน
มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งหมด 41 ชุด

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.