วันที่ 20 เม.ย 65 เวลา 10:30 น.
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ปลัด อบต.บ้านอ้อนเพื่อสืบสานประเพณีวันปีใหม่เมือง ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.