วันที่ 20 เม.ย 2565 เวลา 10:00 น.
ศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูงจังหวัดลำปางส่งมอบแว่นสายตาทั้งหมด 31 ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตาในพื้นที่ โดยมีนางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อนเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.