วันที่ 11 เม.ย 65 เวลา 09:00 น. นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อนเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ณ ด่านตรวจตำบลบ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.