วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 16:00 น.
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านอ้อนนำโดยนางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งหมด 21 ชุด

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.