วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 08:00 น.
นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภองาว

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.