วันที่ 05/04/64 เวลา 09:30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อนเป็นประธานการประชุมกรรมการผู้สูงอายุตำบลบ้านอ้อน เพื่อรับฟังและชี้แจงการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.