ข้อมูลยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ณ วันที่ 06/12/2021 21:25
ติดเชื้อใหม่วันนี้ = 4000 ราย
ติดเชื้อทั้งหมด = 2145241 ราย
หายแล้ววันนี้ = 6450 ราย
รักษาหายแล้วทั้งหมด = 2055265 ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่ = 69012 ราย
เสียชีวิตวันนี้ = 22 ราย
เสียชีวิตสะสมทั้งหมด = 20964 ราย