ข้อมูลยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ณ วันที่ 05/10/2022 08:57
ติดเชื้อใหม่วันนี้ = 0 ราย
ติดเชื้อทั้งหมด = 4682132 ราย
หายแล้ววันนี้ = 0 ราย
รักษาหายแล้วทั้งหมด = 4642894 ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่ = 6467 ราย
เสียชีวิตวันนี้ = 0 ราย
เสียชีวิตสะสมทั้งหมด = 32771 ราย