ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

อบต.บ้านอ้อน ตั้งอยู่ตำบลบ้านอ้อน หมู่ที่ 2 บ้านอ้อนใต้ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากอำเภองาว ประมาณ 7 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด 157.025 ตารางกิโลเมตร หนือ 98,150.625 ไร่ โดยมีอาณาเขตดังนี้

          - ทิศเหนือ      ติดต่อกับ   ตำบลนาแก อำเภองาว

          - ทิศใต้          ติดต่อกับ   ตำบลบ้านโป่ง  อำเภองาว

           - ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   ตำบลนาแก , ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว

          - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ตำบลปงดอน อำเภอ แจ้ห่ม

          ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขามีความลาดเทเล็กน้อยจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก พื้นที่บางส่วนเป็นภูเขา และมีแหล่งต้นน้ำที่สำคัญซึ่งมีน้ำไหลตลอดปี มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลฤดูหนาวค่อนข้างหนาวจัด สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือเป็นดินเหนียวที่ดอนเป็นดินลูกรังหรือหินผาผุ มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำแม่กวัก แม่น้ำแม่อ้อน ป่าไม้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นป่าเบญจพรรณที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ ไม้ที่สำคัญคือ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้สัก ไม้ไผ่ และไม้อื่นๆ

ด้านการเมืองการปกครอง

          ตำบลบ้านอ้อนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน โดยมี 6 หมู่บ้าน ชาวไทยพื้นบ้านและบนพื้นที่สูง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 เป็นคนไทยเผ่าเย้า และหมู่ที่ 8 คนไทยภูเขาเผ่าปะกากะญอ

ผู้บริหาร

นายประสงค์ สันติวัชรากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

โทรศัพท์ 0-5420-9552, 0-6379-2446

e-mail : abtbanoon@hotmail.com

Social Media ของสำนักงาน

เข้าชมเว็บไซด์แล้ว

0.png0.png0.png0.png1.png3.png8.png5.png2.png
วันนี้77
เมื่อวาน212
สัปดาห์นี้289
เดือนนี้2101
ทั้งหมด13852

ข้อมูลเครื่องของคุณ
  • IP: 3.227.235.183
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

มีคนเข้าชมตอนนี้
1
Online

Tuesday, 13 April 2021

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
โทร 0 5420 9552 โทรสาร 0 5420 9562 E-Mail : banon.ngao@gmail.com
(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)